Tanrı’ya İniş – Nefes-i Hızır

Tanrı’ya İniş

3 günlük Tanrı’ya İniş çalışmamızdaki amacımız hem bizden önceki kültürlerin farkına varıp yarattığı Tanrı arketiplerine yüklenen kişilik ve karakterlerin yardımı ile izlerini kendi iç dünyamızın derinliklerinde arayıp bulmak bunu yaparken de bu izlere kendi mekanlarında tanık olmak, bu mekanların ruhu ile yeniden bağlantıya geçmek hem de şifaya ihtiyaç duyan izlerin güncel yaşantımızda dışa yansıyan bir çok parçasını; ilişkiler, maddiyat, kariyer, korkular, güç, düzen, iktidar gibi bu enerjilerin ışığında ve uyumlamasında çözüme taşıyarak bulunduğumuz topraklarda kolektife sunulmak üzere bu bilgeliği bırakmaktır.

Sizde mekanların sunduğu bilgeliğe bağlanmak, Tanrı Arketiplerinin izleri ile yaşantınızı dönüştürerek, içinizdeki Eril’le uyum içinde yol almaya hazırsanız bu  adımı gelin birlikte atalım.

Bu yolculuk  üç modülün bir basamağıdır. Bu üç modül Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde gerçekleşmekte olup,

Meditatif Uyumlamalar Tanrıça’ya İniş’te Gülçin Önel,

Tanrı’ya İniş’te Sabri Salış,

Birliğe Yükseliş’te Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde  yapılmaktadır.

Çalışma Selçuk ve civarında  yapılacaktır.

Tony Pollard Authentic Jersey