Kayıp Cennet’in İzinde – Nefes-i Hızır

Kayıp Cennet’in İzinde

3 Modül olan bu yolculuk adım adım önce Dişil ve Eril’in anlamı ve buluşması ile dualite’den yeniden Bir’liğe doğru bizi taşımaya hazır.

‘’Tanrıça’ya İniş’’ (I.Modül)

Dişil Bilgeliğin Yolculuğu bu sefer bizi kendi topraklarına davet etti.  14 –15—16 Haziran 2019’da  Selçuk’ta gerçekleştireceğimiz bu gezide amacımız hem Tanrıça’ların izlerine kendi mekanlarında tanık olmak, bunu yaparken de bu mekanların ruhu ile yeniden bağlantıya geçmek hem de kendi Dişil yanımızın şifasına varırken, bulunduğumuz topraklara kolektife sunulmak üzere dönüşümün bilgeliğini bırakmak.

Sizde mekanların sunduğu bilgeliğe bağlanmak, Tanrıça’ların izleri ile yaşantınızı dönüştürerek, içinizdeki Dişil’le uyum içinde yol almaya hazırsanız bu  adımı gelin birlikte atalım.

Hangi dişil yönümüz yaralı, hangi dişil yönümüz baskın, katman katman hepsini keşfederek, dönüştürerek, bütünleşmelerine doğru uyumlanacağız. Ana Tanrıça’ya bağlanarak, içimizdeki dişil’i tam ve bütün kucaklamış olarak, eril enerjinin dönüşümüne de tanıklık edeceğiz. Böylece bu iki enerji Cennet’in kapılarını yaşantımıza yeniden açacak.

Bu çalışmada yıllarca çalışmalarımıza eşlik etmiş olan Yunan – Roma – Kelt – Mısır Tanrıça’larının enerjilerini davet ediyor olacağız. ilk gün  Dişil Enerji ile ilk Temas, Lilith’in Enerjisi ile Uyumlanma ile başlayan yolculuk 3. gün Mary Magdalene ile Buluşma ve Enerjisi ile Uyumlanma ile tamamlanacaktır.

Üç günlük bu seminerde adım adım Tanrıça’ya doğru ilerlerken bu seminere ister kadın, ister erkek olsun İçindeki Dişil’i hatırlamak, şifalandırmak, ve O’nunla yeniden bütünleşmek isteyen herkes katılabilir.

Bu yolculuk  üç modülün bir basamağıdır. Bu üç modül Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde gerçekleşmekte olup,

Meditatif Uyumlamalar Tanrıça’ya İniş’te Gülçin Önel,

Tanrı’ya İniş’te Sabri Salış,

Birliğe Yükseliş’te Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde  yapılmaktadır.

Çalışma Selçuk ve civarında  yapılacaktır.

Tanrı’ya İniş (II.Modül)

3 günlük Tanrı’ya İniş çalışmamızdaki amacımız hem bizden önceki kültürlerin farkına varıp yarattığı Tanrı arketiplerine yüklenen kişilik ve karakterlerin yardımı ile izlerini kendi iç dünyamızın derinliklerinde arayıp bulmak bunu yaparken de bu izlere kendi mekanlarında tanık olmak, bu mekanların ruhu ile yeniden bağlantıya geçmek hem de şifaya ihtiyaç duyan izlerin güncel yaşantımızda dışa yansıyan bir çok parçasını; ilişkiler, maddiyat, kariyer, korkular, güç, düzen, iktidar gibi bu enerjilerin ışığında ve uyumlamasında çözüme taşıyarak bulunduğumuz topraklarda kolektife sunulmak üzere bu bilgeliği bırakmaktır.

Sizde mekanların sunduğu bilgeliğe bağlanmak, Tanrı Arketiplerinin izleri ile yaşantınızı dönüştürerek, içinizdeki Eril’le uyum içinde yol almaya hazırsanız bu  adımı gelin birlikte atalım.

Bu yolculuk  üç modülün bir basamağıdır. Bu üç modül Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde gerçekleşmekte olup,

Meditatif Uyumlamalar Tanrıça’ya İniş’te Gülçin Önel,

Tanrı’ya İniş’te Sabri Salış,

Birliğe Yükseliş’te Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde  yapılmaktadır.

Çalışma Selçuk ve civarında  yapılacaktır.

‘’Bir’liğe Yükseliş’’ (III.Modül)

İki Olan’in yeniden Bir’leştiği ve Yükseldiği bu son modül için öncelikle Tanrı ve Tanrıça’ları tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Çalışmamız  3 gün olup çalışma mekanı HATTUŞAŞ’dır.

Birliğe Yükseliş’te Gülçin Önel  & Sabri Salış eşliğinde  yapılmakta ve iki yılda 1 düzenlenmektedir. 

Tony Pollard Authentic Jersey