Anadolu Erenleri ile Ruhsal Özgürleşme – Nefes-i Hızır

Anadolu Erenleri ile Ruhsal Özgürleşme

Konya, Hacıbektaş ve Kapadokya’da Anadolu erenlerinin enerjileri ile buluşup, ruh, beden ve zihin bütünlüğü ile özgürleşmeye kapıları açan bir çalışmadır.
Burada amaç ruhu, zihni ve bedeni daha iyi anlamak, bedenin dilini ve ruhla olan iletişimini çözmektir. Zihnimizde yarattığımız, hayatımızı daraltan düşünce kalıplarının, bastırılmış, dışa vurulamayan his ve duyguların bedene nasıl yansıdığının farkına varır, bedendeki bu semptomların bize hangi mesajları vermek istediğini anlar ve değişik özgürleşme meditasyonları, erenlerin yardımı ve enerjisi ile çözüme götürülerek dönüşümünü sağlarız.

Erenlerin enerjisine sarılarak yapılan uyumlama meditasyonları ile organ organ bedenin en dip noktalarına, tüm hücrelere kadar inilir. İlk bedenleşmemizden bu güne kadar yaşadığımız tüm travmaların etkilerinin hücre bilincimizde ve enerji sistemlerimizde dönüşümünün kapıları açılır.

Anadolu bir kültürler ve inançlar mozaiğidir. Anadolu erenleri bu topraklarda bütün resmi görmemiz ve bu zenginliği sevgi ile almamız için rehberlik yapmıştır. Dört günlük bu çalışmada Konya, Hacıbektaş ve Kapadokya’da, erenlerin enerjilerinin en yoğun olarak hissedildiği yerlerde yapılmaktadır. Bu çalışmada bize destek veren erenler Şems, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Kadıncık Ana ve Hızır’dır.

 

Şems : Işık, güneş, aydınlanma. Bugüne kadar karanlıkta olanı ışığa çıkarmak. Anlamak ve algılamak.

Mevlana : Kendini kayıtsız şartsız sevgiye açmak. Almak ve vermek arasındaki dengeyi kurmak.

Hacı Bektaş-ı Veli : Cömertlik, sabır, kabullenme, atılması gereken adımlar, akışa bırakmak, dişil ve eril yönlerimiz arasındaki dengeyi kurmak.

Kadıncık Ana : Yeniye, hedeflere ve geleceğe kendini açmak. Atılan tüm tohumların yeşermesini sağlamak. Kendini sevince, neşeye, coşkuya ve doyumluluğa açmak.

Hızır: Bedene ve hücrelere enerjiler ile beslenmeyi öğretip uyumlanmak.

Tony Pollard Authentic Jersey